Общинският кризисен щаб предприе поредица от действия, за да подпомогне институционалното решаване на проблема с компенсирането на загубите на местния бизнес в гр. Банско. 

Съгласно Заповед № РД-01-132/ 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, на територията на гр. Банско са въведени противоепидемични мерки за срок от 14 дни, през което време работят само хранителните магазини, аптеки, банкови офиси и бензиностанции. 

Въведената карантина наложи спирането на работата на всички предприятия в града и постави пред тежко изпитание местния бизнес във всички сектори.

Общинският кризисен щаб е в постоянна връзка с производителите и обсъжда с тях проблемите и възможните варианти за решаването им, които да бъдат предложени на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Съгласно проекта на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. са предвидени мерки за компенсиране на загубите на редица работодатели в сектори и икономически дейности.

Общинският кризисен щаб води разговори, консултации и кореспонденция с различни държавни институции, в които акцентира върху особения статут на град Банско в момента  приемане на компенсаторни мерки, обхващащи всички предприятия от местния бизнес. 

Всички заинтересовани ще бъдат информирани за приетите мерки за компенсиране на загубите.

Уважаеми съграждани, скъпи приятели,

През последните дни към мен се обърнаха собствениците и управителите на редица фирми от нашия регион, които се занимават с обработка на дървен материал.

Потърси ме и изпълнителният директор на Завода за телефонна апаратура в гр. Банско. Всички те отправиха една и съща молба - да съдействам и техният бранш да бъде включен в постановлението на Министерския съвет, с което да имат възможност да кандидатстват за помощ. Чрез нея държавата ще поеме 60 % от възнаграждението на работниците като мярка за подкрепа на бизнеса поради извънредното положение в страната.

Агенцията по заетостта информира своите клиенти, че съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредно положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаване на парични обезщетения при безработица спират да текат за времето на извънредното положение.

До Общинския кризисен щаб достига информация, свързана с безплатните предпазни маски за многократна употреба, осигурени от Община Банско. Във връзка със спекулациите за неравномерното им разпределение или продажбата им от недобросъвестни търговци,  уточняваме:

  • До обед на 21 март са раздадени в хранителни магазини по целия град 4000 безплатни маски за многократна употреба.  
  • Не е възможно да се доставят маски на всички магазини  и всеки ден. Целта е маските да стигнат до хората от всички части на града. 
  • Маските се получават от магазинерите срещу подпис. 
  • Търговците са инструктирани да ги раздават само по единични бройки и с препоръка възрастните хора да се ползват с предимство.

Общинският кризисен щаб благодари на търговците, които доброволно се ангажират да раздават  безплатните маски.

Ако има магазини, в които досега нито веднъж не са оставяни за раздаване безплатни маски, нека собктвениците им се свържат с щаба, за да им бъдат предоставени.

Общинският кризисен щаб апелира да не се поддавате на слухове и спекулации във връзка с предстоящи мерки, свързани с превенцията срещу коронавирус.

Министерство на здравеопазването, Националният оперативен щаб и Общинският кризисен щаб са източниците да достоверна информация.

Иван Кадев, 

Кмет на община Банско

На вниманието на чуждестранните граждани, които се намират на територията на гр. Банско

Вниманию иностранных граждан, находящихся на территории Банско

For the attention of foreign citizens who are located in the territory of Bansko

Във връзка със заявеното желание на жители и приятели на гр. Банско да подпомогнат превенцията и борбата с последиците от Covid-19, Общинският кризисен щаб обявява сметка за дарения:

Общинският кризисен щаб съобщава, че през изминалото денонощие на територията на гр. Банско не са констатирани нарушения на обществения ред.

Скромно и без да парадира, без да търси нищо в замяна, един човек с голямо сърце се грижи за прехраната на хронично болни, самотни и немощни хора от община Банско.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading