Новини за Банско

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Община Банско има удоволствието да ви представи разяснителна кампания, насочена към подобряване на процеса по разделното събиране на строителните отпадъци. Чрез тази кампания ще получите информация относно:

Кои са строителните отпадъци? Разберете какви материали се считат за строителни отпадъци и как можем да ги идентифицираме.

Къде можем да предадем строителните отпадъци? Получете информация за определените места, където можете да предавате строителни отпадъци.

Как да извършваме разделно събиране? Научете се как да събирате строителните отпадъци по разделен начин, спазвайки правилата и допринасяйки за по-ефективното им управление.

Какви са санкциите за нарушителите? Бъдете запознати със санкциите, които могат да бъдат наложени при неправилното изхвърляне на строителни отпадъци, за да се поддържа чистотата и редът в общината.

Защо е важно разделното събиране на строителни отпадъци? Разберете значението на вашия принос към околната среда чрез правилното разделно събиране на строителни материали.

Нека заедно се грижим за околната среда и създадем устойчиво общество за нашето бъдеще!

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading