Новини за Банско

ОБЩИНА БАНСКО СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ „МЕЧО ПУХ“ В ДОБРИНИЩЕ

Детска градина „Мечо Пух“ в гр. Добринище ще бъде разширена и модернизирана. Тази инвестиция е от съществено значение за община Банско и един от важните приоритети, заложени в програмата за развитие на Кмета на Общината. Средствата в размер на 1 000 000 лв. са осигурени по “Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2026 г.” на Министерството на образованието и науката. По програмата Община Банско кандидатства с проектно предложение „Изграждане, обзавеждане и оборудване на разширение на детска градина „Мечо Пух“ – гр. Добринище – пристройка и обновяване на дворно пространство“.

Целта на проекта е да се осигурят условия за здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата и условия за успешно въвеждане на задължителното предучилищно образование. С реализирането на проектното предложение ще се увеличи броя на обхванатите деца и ще се създаде среда за качествено възпитание и развитие на детската личност, при наличието на равен шанс за всяко дете. За целта се предвижда да се изгради двуетажна пристройка, свързана с основната сграда с топла връзка и да се извърши преустройство на част от сградата на детската градина. В дворното пространство е предвидено да бъдат изградени нови детски площадки и зелени площи.

Предстои да бъде сключен договор с Министерството на образованието и науката, след което ще стартират дейности по разработване на работни проекти и изпълнение на заложените строително-монтажните дейности.

Крайният срок за изпълнение и отчитане на всички одобрени дейности е края 2026г, съгласно решение на Министерския съвет, но амбицията на Кмета и неговият екип е дейностите по проекта да бъдат завършени в по-кратки срокове.

За тази година в инвестиционната програмата на общината се предвижда в гр. Добринище да бъдат инвестирани още над 760 000 лв. за подобряване на инфраструктурата, качеството на живот на жителите и бизнес климата в региона.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading