Новини за Банско

Строги мерки в НП Пирин с цел опазването на естествените природни местообитания

Забранява се карането на ски, сноуборд, шейни и АТВ извън маркираните ски-писти и трасета.

С цел опазването на естествените природни местообитания в Пирин и ограничаване на въздействието от заплахите на дейности, свързани с каране на АТВ-та, шейни и сноуборд извън определените за това трасета, ръководството на НП „Пирин“ взима строги мерки.

Нарежда се на главните инспектори на ПУ и специалистите по паркова охрана за зимен сезон 2017г.-2018г. да запознаят срещу подпис с декларации по образец управителите, собствениците на ски-училища и ски-гардероби, намиращи се в прилежащите на парка общини, че се забранява карането на ски извън маркираните ски-писти и трасета, определени с Плана за управление.

Главните инспектори на ПУ и специалистите по паркова охрана за зимен сезон 2017г.-2018г. ще съставят предупредителни констативни протоколи на физическите лица, фирмите и организации, каращи и предлагащи под наем моторни шейни в прилежащите на парка общини, които не спазват забраната за използването на моторизирани средства ( моторни шейни и рактраци), освен при изпълнението на неотложни дейности в горите и спасителни акции.

На видно място на ски лифтовете и изградената информационна система на НП „Пирин“ (табла тип къщичка, подходите на територията на парка, таблата пред хижите, КИП и ПИЦ) на територията на парка, ръковдството на парка нарежда да се постави съобщение по образец (на български и английски език) със следния текст: Забранено е карането на ски извън маркираните ски-писти и трасета, определени с Плана за управление на НП „Пирин“.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading