Новините от деня

Новини за Банско

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На днешното си заседание, общинските съветници приеха Стратегия на Община Банско за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес. Стратегията има времева рамка от 2021 г. до 2027 г. и е разработена по линия на проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП” на НСОРБ и Норвежката асоциация на местните власти.

Община Банско е избрана за пилотна община с водещ партньор местната власт в сътрудничество със структурите на гражданското общество. Като част от стратегията е разработен бизнес план за реализация на ключовата инвестиция – създаване на Музей на планината и хората, вкл. постоянно изложение на местни традиционни занаяти, развитие на културно-фестивалния туризъм и насърчаване на заетостта и социалното включване. Другата основна дейност на проекта е закупуване на модерна подвижна сцена с необходимите озвучителни и осветителни системи за развитие на културния, фестивалния и събитийния туризъм в общината.

Съветниците одобриха финансова помощ за Планинска спасителна служба – база Банско, с която ще бъде подпомогнато закупуването на моторна шейна за спасяване в необработен терен. С това ще се подобри работата на спасителите през зимния сезон, когато е изключително натоварена и затруднена, поради увеличеното извънпистово каране на ски и сноуборд и липсата на техника за въздушно спасяване.

По предложение на кмета Иван Кадев бе одобрено и финансиране на школа по вероучение към НЧ”Никола Вапцаров – 1894” гр.Банско. Близо 200 деца от града са подали заявления, че желаят да изучават православната религия.

Във връзка с намерението на Община Банско да изпълни инвестиционен проект за „Изграждане на външната водоснабдителна система на гр.Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания”, съветниците единодушно взеха решение за допускане изработването на подробен устройствен план.

Вижте всички

Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading