Новините от деня

Новини за Банско

О Б Я В А

НАБОР НА КАНДИДАТИ ЗА КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА Със заповед на Министъра на отбраната се разкрива процедура по набиране на кандидати за кадрова военна служба във военните формирования от Сухопътни войски, в частност военно формирование 26400 - Благоевград

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИЦИ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

1. Със заповед № ОХ-980/29.10.2021 г.на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 260 (двеста и шестдесет)  войнишки длъжности в Сухопътни войски за заемане на длъжности чрез провеждане на конкурс, на лица завършили граждански, средни или висши училища, както следва:

- в.ф. 28610-София – 15 длъжности;                                              - Гарнизон Стара Загора – 30 длъжности;

- в.ф. 52740-Хасково – 10 длъжности;                                            - Гарнизон Ямбол – 26 длъжности;

- в.ф. 34750-Карлово – 80 длъжности;                                            - Гарнизон Пловдив – 25 длъжности;                          

- в.ф. 26400-Благоевград – 20 длъжности;                                     - в.ф. 28880-Белене – 15 длъжности;

- в.ф. 24490-Асеновград – 24 длъжности;                                      - в.ф. 42600-Мусачево – 15 длъжности;

        

Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) не по-късно от 10 Декември 2021 г.

2. За контакт и информация за конкурсите:

- Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05 и 0882 55 20 05

- офис за военен отчет в общини Разлог и Банско – 0899 14 75 80

- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

- интернет сайтове;               

-на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.b

 

Вижте всички

Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading