Новините от деня

Новини за Банско

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На днешната си сесия, съветниците от ОбС Банско одобриха решение за увеличаване броя на потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа”. От досегашните 29, броя на потребителите на специализираната социална услуга в община Банско се увеличава на 49. Промяната влиза в сила от началото на м. септември 2022 г. Увеличението на броя на субсидираните потребители ще спомогне да бъдат подпомогнати в домашна среда хората с трайни увреждания и възрастните хора в невъзможност да се грижат сами за себе си.

Съветниците одобриха също отчетите за изпълнение на приходите и за изпълнение на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2021 г., както и текущото изпълнение на бюджета за първото полугодие на настоящата година.

Вижте всички

Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading